Wonen op Flakkee

Wonen op Flakkee is een lokale projectontwikkelaar, wij houden ons bezig met de ontwikkeling van

verschillende nieuwbouwprojecten op het eiland Goeree-Overflakkee. Wij onderscheiden ons door

vraaggerichte projectontwikkeling toe te passen, ontwikkelen op een innovatieve wijze. Dat wil zeggen

dat we verder gaan dan het bouwen van alleen een mooie woning. Wij ontwikkelen ook minder voor de

hand liggende locaties. Verdere verduurzaming van woningen, autodelen en toepassing van elektrische

auto’s zijn belangrijke speerpunten in onze ontwikkelingen.

Om deze redenen zijn wij een trotse partner van het duurzaamheidscongres 2017.

www.wonenopflakkee.nl