OP 8 EN 9 DECEMBER STAATGOEREE-OVERFLAKKEE IN HET TEKEN VANINNOVATIE EN DUURZAAMHEID!

Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Berekeningen tonen aan dat we dit ruimschoots halen. In 2020 is Goeree-Overflakkee meer dan 120 procent energieneutraal. Inderdaad, we houden energie over. Wat gaan we daar mee doen? Hoe pakken we dit aan? Niet alleen duurzaamheid is waar ons eiland sterk in is, maar ook innovatie speelt een bijzonder grote rol. Denk aan de innovatieve landbouw, visserij, woningbouw, maar ook innovatieve zorg. Hoe houden we zorg dicht bij huis en betaalbaar voor iedereen?
Fun
Duurzaam
Leerzaam

Congres 8 december

Op VRIJDAG 8 DECEMBER organiseren we in het kader van bewustwording een congres voor de zakelijke markt, dit is alleen voor genodigden. Tegelijkertijd vindt er op vrijdagmiddag- en avond 8 en zaterdag 9 december een innovatieve en duurzame beurs plaats. Beiden staan in het teken van de hoofdthema’s: duurzame mobiliteit, duurzaam wonen/ bouwen, innovatieve zorg en Food. Laat u tijdens het congres op 8 december inspireren door keynotesprekers Maarten Steinbuch, Bernard Wientjes en Steven van Eijck of haal uw kennis op tijdens één van de deelsessies die in de middag plaatsvinden. En niet onbelangrijk, ontmoet andere ondernemers en collega’s die net als u bezig zijn met duurzaamheid en innovatie tijdens de netwerkborrel. Na afloop van het congres kunt u bovendien de beurs bezoeken waar u kennis maakt met veel innovatie en duurzame oplossingen en waar u een proefrit kunt maken in meerdere nieuwe innovatieve auto’s.

Programma congres

10:30 uur inloop
11:00 uur Welkomstwoord door wethouder Arend-Jan van der Vlugt
11:10 uur Opening met de Zandtovenaar en Luizter
11:30 uur Maarten Steinbuch Hoogleraar – TU Eindhoven Bernard Wientjes – De Bouwagenda Steven van Eijck – voorzitter RAI vereniging
13:00 uur Lunch
13:45 uur Deelsessies
16:00 uur Plenaire afsluiting congres en slotwoord door Commissaris van de Koning Jaap Smit
16:15 uur Ondertekening waterstofconvenant
17:00 uur Einde congres
17:00-18:00 uur Netwerkborrel

Locatie Congres- en Recreatiecentrum De Staver, ingang 't Prieel, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk

Opening

image003

De bijzondere opening wordt uitgevoerd door Jolanda Bazen en Jörgen Versteeg van Luizter en de Zandtovenaar Gert van der Vijver. Luizter vertelt het verhaal van Goeree-Overflakkee Energy Island. De Zandtovenaar, Gert van der Vijver, beeldt dit verhaal op een spectaculaire wijze uit.

Dagvoorzitter

image001

Jolanda Bazen van Luizter treedt de rest van de dag op als dagvoorzitter.

Key-note sprekers

maarten steinbuch
Maarten Steinbuch is al 15 jaar hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet met zijn groep onderzoek naar robots voor de zorgsector  en voor de industrie. Ook werkt hij aan elektrisch vervoer, zelfrijdende autotechniek en kernfusie. Hij is de eerste winnaar van de KIvI Academic Society Award, vanwege zijn bijdrage in maatschappelijk belangrijke technologische ontwikkelingen.  In 2016 won hij de prestigieuze Simon Stevin Meesterprijs voor de manier waarop hij bruggen slaat tussen wetenschap en bedrijfsleven, en die samen laat optrekken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Bernard-Wientjes-web
prof. mr. Bernard Wientjes is emeritus hoogleraar Departement Economie – Leerstoel Entrepreneurship and Leadership bij de Universiteit van Utrecht en sinds 2016 voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. De Taskforce bouwagenda heeft, onder leiding van de heer Wientjes, een Bouwagenda opgesteld waarin elf roadmaps staan die het nieuwe kabinet moet gaan aanpakken samen met het bedrijfsleven. Zoals het verduurzamen van woningen, het verbeteren van hernieuwbaar grondstoffengebruik en het laten stijgen van de productiviteit in de bouwsector.
dr. Steven van Eijck is oud staatssecretaris van Financien en tegenwoordig algemeen voorzitter van RAI Vereniging en voorzitter van de afdeling Auto’s. Naast passie voor alles dat beweegt heeft Steven van Eijck veel bestuurlijke ervaring als voorzitter van verenigingen en brancheorganisaties. Van Eijck was de eerste voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam. De stad Rotterdam heeft hem in 2007 voor zijn grote verdienste de Wolfert van Borselenpenning toegekend.
image001

De commissaris van de Koning (CdK) Jaap Smit is met ingang van januari 2014 benoemd. De commissaris van de Koning heeft verschillende taken en bevoegdheden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Provincietaken en Rijkstaken. Als voorzitter van zowel Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten vervult hij een verbindende rol en ziet hij toe op de samenhang van het gevoerde beleid. Als lid van het college is de commissaris verantwoordelijk voor de onderwerpen interbestuurlijk toezicht, wet Bibob en  de Vlaams-Nederlandse Delta

De commissaris van de Koning heeft bijzondere bevoegdheden bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en vervult een coördinerende rol bij de bestrijding van rampen. Daarnaast vervult de commissaris tal van representatieve taken, waaronder het begeleiden van de leden van het koninklijk huis bij officiële gelegenheden in de provincie Zuid-Holland.

Naast deze wettelijke Rijkstaken onderhoudt de commissaris van oudsher de relaties met het Koninklijk Huis. Hij vergezelt vaak leden van het Koninklijk Huis bij hun bezoeken aan de provincie. Met enige regelmaat informeert de commissaris tijdens een gesprek de Koning over actuele ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in Zuid-Holland.

Waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee is na 2020 een energieproducerend eiland. Van duurzame elektriciteit kan ‘groene’ waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie. Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor onder andere diverse innovatieve ‘groene’ waterstofprojecten. Uit onderzoek blijkt dat een ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is.

De ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Ruim vijfentwintig nationale en internationale partijen tekenen op vrijdag 8 december het allereerste regionale ‘GROENE’  waterstofconvenant. Het convenant draagt de naam: Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O). De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak.

Het regionale ‘groene’ waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.

DEELSESSIE

Overzicht foto De Klepperstee, gemaakt op 18 augustus

Duurzame mobiliteit

Gebleken is dat mobiliteit 38% van het verbruik van het eiland Goeree-Overflakkee bevat, hier is dus nog de nodige besparing te halen. Binnen dit thema worden de mogelijkheden van duurzame en innovatieve mobiliteit toegelicht en uitgediept.

oog9

Innovatieve zorg

In Nederland leven we in een bijzonder goede zorgstaat. Daar mogen we trots op zijn, maar er tevens ook zeer zuinig op zijn. Hoe houden we zorg betaalbaar?

shutterstock_161592482

duurzaam wonen en bouwen

Bij een duurzame ambitie hoort ook duurzaam bouwen. Om het fossiele verbruik terug te dringen is het gasloos bouwen een mooie toepassing.

shutterstock_358972649

Food

Ook in de sector food vindt verduurzaming en innovatie plaats. Het produceren van duurzaam voedsel door gebruik van duurzame grondstoffen. Maar ook een beperken van voedselverspilling speelt hierin een grote rol.

partners

beurs 8 & 9 december

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december vindt er een innovatieve en duurzame beurs plaats in congres- en recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Maak een proefrit in één van de duurzame auto’s die op de markt zijn of binnenkort op de markt komen. Doe inspiratie op over duurzaam wonen en leven. Diverse lokale ondernemers tonen u graag hun laatste noviteiten en slimme oplossingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Ook aan de kleintjes is gedacht: op zaterdag wordt er in het prieel een kidsplein ingericht.

Openingstijden

vrijdag 13.00 – 21.00 uur

zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Locatie

Congres- en recreatiecentrum De Staver, ingang Prieel, Olympiaweg 32 Sommelsdijk

Parkeren

U kunt hier kosteloos parkeren

p1 Langeweg 111 in Sommelsdijk (Bouwterrein Boeter)
p2 Korendreef 15 in Middelharnis (parkeerterrein Tieleman Keukens)
p3 Rottenburgseweg 25 in Middelharnis (parkeerterrein Rabobank Het Haringvliet)
p4 Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis (parkeerterrein achter het gemeentehuis)
Via parkeerwachten en bebording wordt u naar de juiste parkeerlocatie verwezen. Vanaf deze locaties kunt u te voet naar de beurs of maakt u kosteloos gebruik van vervoer in één van de zes elektrische BMW’s!

"Er is geen eiland waar op zo’n grote schaal zoveel duurzame initiatieven bij elkaar komen. Als living lab van duurzame innovaties wil Goeree-Overflakkee daarom haar kennis delen met Nederland en de rest van de wereld."

Beursdeelnemers

Inloopsessies

EQ-Zero: comfortabel wonen met nul op de meter

EQ-Zero is een compleet en uniek concept waarmee uw woning nul op de meter gemaakt kan worden. Of u nieuw gaat bouwen of uw bestaande woning wilt verduurzamen. Het concept maakt een gasaansluiting overbodig zonder in te boeten aan woongenot.

Bouwcenter Esselink - vrijdag 18:00

Samen naar een gezonde en vitale regio

Proactief en innovatief bijdragen aan een gezonde en vitale regio, waarin mensen graag leven, wonen, ondernemen en werken. De mensen achter Paulina.nu leggen u graag uit wat dit in de praktijk betekent. Welke resultaten zijn er in de afgelopen periode geboekt en wat zijn de plannen voor de komende jaren? Naast een presentatie waarin op deze onderwerpen wordt ingegaan, kunt u uiteraard ook uw vragen stellen.

Paulina.nu - zaterdag 18:30

Roots Seizoenen – hoe maak je een groot vraagstuk klein?

Rabobank Het Haringvliet ontwikkelde in het kader van hun Wereldwijde programma Banking For Food een kookboek met lokaal geproduceerde gerechten. Leer aan de hand van dit kookboek meer over de verhoudingen tussen de lokale voedselmarkt en de wereldmarkt en wat uw rol daarbij is.

Rabobank het Haringvliet - vrijdag 19:00

Duurzaamheidsleningen – voorbereiding is het halve werk

Wilt u uw woning duurzamer maken? Zoekt u betaalbare financiering voor de maatregelen? Dan kunt u een duurzaamheidslening aanvragen bij de Gemeente Goeree-Overflakkee. Tegen een lage rente kunt u zo een warmtepomp, zonnepanelen of isolatie financieren. In deze sessie leert u hoe u het indient.

Gemeente GO - vrijdag 19:30

Huis van de toekomst en autodelen – iets voor u?

Hoe ziet het huis van de toekomst er uit? Samen met lokale en nationale partners werkt Wonen Op Flakkee aan een Huis van de Toekomst in Havenstadt. Jean-Paul Scheurleer van Wonen op Flakkee vertelt wat dit inhoudt en wat hij nu precies gaat doen en hoe het kan zijn dat u hierdoor binnenkort in een BMW i3 rijdt.

wonen op flakkee - vrijdag 20:00

Greenpoint

De intitatiefnemers van Greenpoint nemen u mee in hun visie voor een nieuw en innovatief totaalconcept voor de overgang naar 100% duurzame energie

Greenpoint - vrijdag 20:30

Inloopsessies

Klimaatverandering – de voor- en nadelen

Het klimaat verandert. Welke gevolgen heeft dat voor Goeree-Overflakkee? De meeste mensen denken als eerste aan regen en een stijgende zeespiegel, maar er is meer aan de hand. Aan de hand van vier ontwikkelingen vertellen we u meer over de gevolgen van klimaatverandering voor Goeree-Overflakkee en voor u.

Gemeente GO - zaterdag 10:00

EQ-Zero: comfortabel wonen met nul op de meter

EQ-Zero is een compleet en uniek concept waarmee uw woning nul op de meter gemaakt kan worden. Of u nieuw gaat bouwen of uw bestaande woning wilt verduurzamen. Het concept maakt een gasaansluiting overbodig zonder in te boeten aan woongenot.

Bouwcenter Esselink - zaterdag 10:30

Slimme Meter – wat wilt u nog weten?

Tussen december 2017 en april 2018 worden op Goeree-Overflakkee de energiemeters in woningen en gebouwen vervangen voor slimme, digitale meters. De slimme meter is onmisbaar voor een duurzame toekomst. Wilt u weten waarom? Kom dan naar de inloopsessie over de slimme meter. Stedin vertelt u er alles over en beantwoordt tevens uw vragen.

Stedin - zaterdag 11:00

De coöperatie voor een duurzame toekomst

Coöperatie Deltawind wekt duurzame energie op, samen met onze leden die allemaal op Goeree-Overflakkee wonen. Monique Sweep (directeur Deltawind) vertelt u over de Cooperatieve werkwijze van Deltawind en hoe de cooperatie u helpt om klimaatverandering aan te pakken.

Deltawind - zaterdag 11:30

Roots Seizoenen – hoe maak je een groot vraagstuk klein?

Rabobank Het Haringvliet ontwikkelde in het kader van hun Wereldwijde programma Banking For Food een kookboek met lokaal geproduceerde gerechten. Leer aan de hand van dit kookboek meer over de verhoudingen tussen de lokale voedselmarkt en de wereldmarkt en wat uw rol daarbij is.

Rabobank het Haringvliet - zaterdag 12:00

H.C.G.O. en de De Groene Club

H.C.G.O. bestaat alweer 5 jaar, hockey heeft zich definitief gevestigd op Goeree-Overflakkee. Voor de toekomst wenst H.C.G.O. een duurzaam complex te gebruiken met thema’s als de gezonde kantine, rookvrij en fairtrade producten en meer faciliteiten. Een eerste stap is deelname aan De Groene Club, kom luisteren naar het verhaal van H.C.G.O.

NUON - zaterdag 12:30

Samen naar een gezonde en vitale regio

Proactief en innovatief bijdragen aan een gezonde en vitale regio, waarin mensen graag leven, wonen, ondernemen en werken. De mensen achter Paulina.nu leggen u graag uit wat dit in de praktijk betekent. Welke resultaten zijn er in de afgelopen periode geboekt en wat zijn de plannen voor de komende jaren? Naast een presentatie waarin op deze onderwerpen wordt ingegaan, kunt u uiteraard ook uw vragen stellen.

paulina.nu - zaterdag 13:00

Slimme Meter – wat wilt u nog weten?

Tussen december 2017 en april 2018 worden op Goeree-Overflakkee de energiemeters in woningen en gebouwen vervangen voor slimme, digitale meters. De slimme meter is onmisbaar voor een duurzame toekomst. Wilt u weten waarom? Kom dan naar de inloopsessie over de slimme meter. Stedin vertelt u er alles over en beantwoordt tevens uw vragen.

Stedin - zaterdag 13:30

Greenpoint

De intitatiefnemers van Greenpoint nemen u mee in hun visie voor een nieuw en innovatief totaalconcept voor de overgang naar 100% duurzame energie!

Greenpoint - zaterdag 14:00

Zeewierteelt – zoute verhalen

Mark Soetman vertelt over plannen om zeewier te gaan telen in de Haringvlietdelta. Hij gaat in op de mogelijkheden van zeewier, onder andere in de energietransitie. Zeewier is van oudsher bekend als leverancier van schaarse mineralen. Op basis van de cyclische eigenschappen van zeewier ziet hij kansen voor een hernieuwde bedrijfstak.

Deltawind - vrijdag 14:30

Hoe ontwikkel je een energielandschap?

Nuon werkt samen met de gemeente aan de realisatie van het energielandschap. Maar wat is dat? Hoe bouw je windmolens, een zonnepark en accu’s voor opslag van energie? En misschien nog wel belangrijker, wwat komt daar allemaal bij kijken?

NUON - zaterdag 15:00

Duurzaamheidsleningen – voorbereiding is het halve werk

Wilt u uw woning duurzamer maken? Zoekt u betaalbare financiering voor de maatregelen? Dan kunt u een duurzaamheidslening aanvragen bij de Gemeente Goeree-Overflakkee. Tegen een lage rente kunt u zo een warmtepomp, zonnepanelen of isolatie financieren. In deze sessie leert u hoe u het indient.

Gemeente GO - zaterdag 15:30

Huis van de Toekomst en autodelen- iets voor u?

Hoe ziet het huis van de toekomst er uit? Samen met lokale en nationale partners werkt Wonen Op Flakkee aan een Huis van de Toekomst in Havenstadt. Jean-Paul Scheurleer van Wonen op Flakkee vertelt wat dit inhoudt en wat hij nu precies gaat doen en hoe het kan zijn dat u hierdoor binnenkort in een BMW i3 rijdt.

Wonen op flakkee - zaterdag 16:00

Klimaatverandering – de voor- en nadelen

Het klimaat verandert. Welke gevolgen heeft dat voor Goeree-Overflakkee? De meeste mensen denken als eerste aan regen en de stijgende zeespiegel, maar er is meer aan de hand. Aan de hand van vier ontwikkelingen vertellen we u meer over de gevolgen van klimaatverandering voor Goeree-Overflakkee en voor u.

Gemeente GO - zaterdag 16:30

Duurzame ambitie van Goeree-Overflakkee

Beurs

Congres

beurs plattegrond

Beursplattegrond web 2

CONTACT

Heb je vragen over het congres of de beurs?
Wil je deelnemen aan de beurs?
Of heb je een idee?