OP VRIJDAG 8 EN 9 DECEMBER STAAT
GOEREE-OVERFLAKKEE IN HET TEKEN VAN
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID!

Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Berekeningen tonen aan dat we dit ruimschoots halen. In 2020 is Goeree-Overflakkee meer dan 120 procent energieneutraal. Inderdaad, we houden energie over. Wat gaan we daar mee doen? Hoe pakken we dit aan? Niet alleen duurzaamheid is waar ons eiland sterk in is, maar ook innovatie speelt een bijzonder grote rol. Denk aan de innovatieve landbouw, visserij, woningbouw, maar ook innovatieve zorg. Hoe houden we zorg dicht bij huis en betaalbaar voor iedereen?
Fun
Duurzaam
Leerzaam

Programma Congres 8 december

Op VRIJDAG 8 DECEMBER organiseren we in het kader van bewustwording een congres voor de zakelijke markt, waarvoor we u van harte uitnodigen. Tegelijkertijd vindt er op vrijdagmiddag- en avond 8 en zaterdag 9 december een innovatieve en duurzame beurs plaats. Beiden staan in het teken van de hoofdthema’s: duurzame mobiliteit, duurzaam wonen/ bouwen, innovatieve zorg en Food. Laat u tijdens het congres op 8 december inspireren door keynotespreker Maarten Steinbuch, of haal uw kennis op tijdens één van de deelsessies die in de middag plaatsvinden. En niet onbelangrijk, ontmoet andere ondernemers en collega’s die net als u bezig zijn met duurzaamheid en innovatie tijdens de netwerkborrel. Na afloop van het congres kunt u bovendien de beurs bezoeken waar u kennis maakt met veel innovatie en duurzame oplossingen en waar u een proefrit kunt maken in meerdere nieuwe innovatieve auto’s.

Locatie prieel De Staver

10:30 -11:00 uur inloop

11:00 – 11:30 uur opening door o.a. wethouder Arend-Jan van der Vlugt en een special act

11:30 -13:00 uur plenair gedeelte met diverse sprekers, waaronder Maarten Steinbuch en Bernard Wientjes

13:00 – 13:30 uur lunch

13:45 – 15:30 uur deelsessies

15:45 – 16:00 uur plenaire afsluiting

16:00 – 17:00 uur netwerkborrel en mogelijkheid tot bezoeken beurs

Key-note sprekers

Maarten Steinbuch is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet met zijn groep onderzoek naar robots voor de zorgsector (zijn team is wereldkampioen voetballende robots) en voor de industrie. Ook werkt hij aan elektrisch vervoer, zelfrijdende autotechniek en kernfusie. Steinbuch heeft een werktuigbouwkundige achtergrond, heeft 12 jaar in de industrie gewerkt, en is inmiddels 15 jaar hoogleraar. Hij is betrokken bij een aantal start-ups, zoals die op het gebied van chirurgische robots. Hij is de eerste winnaar van de KIvI Academic Society Award, vanwege zijn bijdrage in maatschappelijk belangrijke technologische ontwikkelingen. Hij weet de verbinding te leggen tussen zijn universitaire onderzoek en projecten binnen en buiten de universiteit en de laagdrempelige en aansprekende wijze waarop hij kinderen, studenten, het bedrijfsleven en anderen hierin weet mee te nemen. Diverse keren ontving hij de ‘Best-Teacher’ award. Bovendien heeft zijn onderzoeksgroep recent voor de tweede maal de excellentie status verkregen van een internationale wetenschappelijke commissie. In 2016 won hij de prestigieuze Simon Stevin Meesterprijs voor de manier waarop hij bruggen slaat tussen wetenschap en bedrijfsleven, en die samen laat optrekken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Maarten spreekt vaak voor grote groepen, en gebruikt veel voorbeelden uit de praktijk. Hij weet de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van slimme robots en auto’s op een uitdagende en inspirerende manier uit te leggen.

sprekers deelsessies

DEELSESSIE

Overzicht foto De Klepperstee, gemaakt op 18 augustus

Duurzame mobiliteit

Gebleken is dat mobiliteit 38% van het verbruik van het eiland Goeree-Overflakkee bevat, hier is dus nog de nodige besparing te halen. Binnen dit thema worden de mogelijkheden van duurzame en innovatieve mobiliteit toegelicht en uitgediept.

oog9

Innovatieve zorg

In Nederland leven we in een bijzonder goede zorgstaat. Daar mogen we trots op zijn, maar er tevens ook zeer zuinig op zijn. Hoe houden we zorg betaalbaar?

shutterstock_161592482

duurzaam/gasloos bouwen

Bij een duurzame ambitie hoort ook duurzaam bouwen. Om het fossiele verbruik terug te dringen is het gasloos bouwen een mooie toepassing.

shutterstock_358972649

Food

Ook in de sector food vindt verduurzaming en innovatie plaats. Het produceren van duurzaam voedsel door gebruik van duurzame grondstoffen. Maar ook een beperken van voedselverspilling speelt hierin een grote rol.

beurs 8 & 9 december

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december vindt er een innovatieve en duurzame beurs plaats in congres- en recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Maak een proefrit in één van de duurzame auto’s die op de markt zijn of binnenkort op de markt komen. Doe inspiratie op over duurzaam wonen en leven. Diverse lokale ondernemers tonen u graag hun laatste noviteiten en slimme oplossingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Ook aan de kleintjes is gedacht: op zaterdag wordt er in het prieel een kidsplein ingericht.

Openingstijden

vrijdag 13.00 -17.00 uur

zaterdag 10.30-17.00 uur

Locatie

Congres- en recreatiecentrum De Staver

partners

"Er is geen eiland waar op zo’n grote schaal zoveel duurzame initiatieven bij elkaar komen. Als living lab van duurzame innovaties wil Goeree-Overflakkee daarom haar kennis delen met Nederland en de rest van de wereld."

Beursdeelnemers

Duurzame ambitie van Goeree-Overflakkee

Het is de ambitie van Goeree-Overflakkee om in 2020 minimaal evenveel duurzame energie te produceren als zij verbruikt door elektriciteit, gas en brandstof. Goeree-Overflakkee produceert nu al eenderde van haar eigen gebruik op duurzame wijze en is daarmee een bijzondere koploper in Nederland. Er wordt volop gewerkt aan innovatieve ontwikkelingen zoals energiebesparende vernieuwingen in landbouw en visserij, duurzame mobiliteit, een unieke getijdencentrale, grootschalige zon- en windenergie en een schoon waterstoftankstation.  Via het onderstaand filmpje maakt u kennis met het meest duurzame eiland van West-Europa.

 

Twitter Feed

CONTACT

Heb je vragen over het congres of de beurs?
Wil je deelnemen aan de beurs?
Of heb je een idee?